2016

SPONSOR
MUSIKVERKET
KULTURRÅDET
STOCKHOLMS STAD
MALMÖ STAD
MUSIK I SYD
BILDA 
OLSSON AMPS
Djurgårdsförening

PARTNER
TRÄDGÅRDSFÖRENING
FOLKETS PARK
PARKTEATERN
KARTONG INN
DEEP IMPRINT
LIRA 
SPONTANO

Image and Video
Sascha Kajic
Benoit Derrier
Wearerobotnik
Mohave
Donovan Von Mertens

TEAM ♡
Silvia Sardeira 
Petter Wickman 
Anna Hansen 
Cecilia Redhe 
Suzanna Lind
 Rita Pereira

Get involved >