2018

TEAM ♡

Silvia Sardeira Event manager/producer
Anna Hansen Producer
Vania Mendes Marketing/Social media/Arts market
Loredana Franza Event assistent
Carlos Páscoa Designer
Adam Ramberg/BWSFY
Press communication
Barthelemy Garcia
Piotr Skrzycki
Mikael Moiner

Pictures/videos

SPONSOR
STATENS MUSIKVERKET

STOCKHOLM STAD

HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

PARTNER

SVENSK JAZZ

DJURGÅRDSFÖRENING

KULTURENS

PARKTEATERN

VÄRLDSARVSJAZZEN

MÖLNDALS STAD

TRÄDGÅRDSFÖRENING

LIRA MUSIKTIDNING

BIRDS WILL SING FOR YOU

SILVIA KULTURFIRMA

Get involved >